Poskrbite za redno izvedbo električnih meritev

Gospodinjski aparati, električne naprave in drugi zmogljivejši stroji za svoje delovanje nujno potrebujejo električno energijo. Edini način, da elektrika pride uspešno v objekt so pravilno izvedene elektroinštalacije iz javnega električnega omrežja do električnih omaric in porabnikov. Pri tem je ključnega pomena, da zagotavljajo optimalno varnost, saj so v nasprotnem primeru posledice lahko ogromne. V izogib temu je potrebno po končani izvedbi elektroinštalacij opraviti ustrezne električne meritve, s katerimi se preveri ustreznost električne napeljave.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije zahteva, da je potrebno elektroinštalacije redno preverjati. Za poslovne prostore in objekte je najdaljše dovoljeno obdobje za izvedbo električnih meritev do 8 let, v stanovanjskih objektih pa do 16 let. Prav tako je potrebno električne meritve opraviti po raznih delih na električni napeljavi, v primeru vzdrževalnih del, popravil ali prenove. Poleg zagotavljanja varnosti je glavni namen meritev podaljšanje življenjske dobe naprav in omejitev ogrožanja ljudi, živali in premoženja.

Z električnimi meritvami se izmerijo različni parametri elektroinštalacij

Ne glede na to, zakaj se opravljajo tovrstne meritve, so običajno sestavljene iz treh delov. Najprej se opravi vizualni pregled in funkcionalnost elektroinstalacij, ki morajo biti izvedene skladno z vsemi predpisi. Z njim lahko najdemo različne napake in okvare. Temu sledi preizkus naprav in elektroinstalacij, nato pa še električne meritve, ki so osnova za oceno ustreznosti elektroinstalacij. V tem delu se običajno opravijo različne meritve izolacije, upornosti, odklopne čase zaščitnih naprav in druge predpisane zahteve.

Za električne meritve izberite pravega strokovnjaka

Električnih meritev ne more opravljati vsakdo, ampak le tisti posamezniki, ki imajo za to pridobljeno poklicno kvalifikacijo za preglednika električnih in strelovodnih instalacij. Po izvedenih električnih meritvah se izda zapisnik o pregledu, v katerem so zapisane ugotovitve in ocena ustreznosti elektroinstalacij. Seveda pa lahko tudi med električnimi meritvami pride do različnih dogodkov, ki lahko resno ogrozijo merilca. Zaradi tega je potrebno uporabljati ustrezno merilno opremo in določene varnostne ukrepe.

envelope